หางานพยาบาล

การหางานพยาบาลในปัจจุบัน

การหางานพยาบาลในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่ถ้าเราไม่เคร่งเครียดที่จะทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือราชกาลนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งที่ยากในการทำงานของอาชีพพยาบาลที่นอกเหนือจากห้องเรียนหรือวอร์ดนั้นก็คือ การทำกิจวัตรที่ซ้ำ ๆ จำเจ ในทุก ๆ วัน อีกทั้งตารางวันการทำงานก็มีวันหยุดที่ไม่ตรงกับคนในครอบครัวเอาเสียเลย สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วัดใจเป็นอย่างมาก สำหรับสาว ๆ พยาบาลที่กำลังจบใหม่หลายต่อหลายคน แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังจ้างพยาบาลนั่นก็คือบริษัทเอกชนนั่นเอง ดังนั้นเรามีวิธ๊การเตรียมตัวในการร่วมงานในบริษัทเอกชนกัน  การเตรียมตัวในการทำงานเป็นพยาบาลในบริษัทเอกชน  บริษัทเอกชนที่เป็นมาตรฐานล้วนแล้วแต่ต้องมีการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพที่จบมาโดยเฉพาะมารองรับและบริการผู้คนหรือพนักงานในบริษัท กรณีที่เกิดการเจ็บป่วย อันเนื่องมากจากปัญหาสุขภาพแต่เดิมหรือมาจากอุบัติเหตุระยะต้นจากการทำงานก็ตาม ซึ่งการหางานพยาบาลในบริษัทเอกชนนั้นก็เป็นเรื่องที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพราะในหนึ่งบริษัทนั้นก็จะรับจำนวนพยาบาลไม่เยอะ อย่างน้อยที่สุดก็ 4 คนต่อหนึ่งบริษัท 2 คน อยู่ทำงานช่วงเช้า อีก…